Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA telah ditubuhkan di Kinabatangan ianya merupakan pasukan kawalan bertindak sebagai mata dan telinga kerajaan untuk melaporkan kepada pasukan keselamtan tentang ancaman dari pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan salah laku/kesalahan menurut undang-undang Malaysia.

 Rela mukim Paris dan Batu Putih Kinabatangan