Tarikh : 14 Januari 2018
Masa : 8.30 pagi - 2.30 petang
Lokasi : pi1m kg batu putih
Peserta : 14 orang 
Tujuan 
Tujuan program ini diadakan adalah untuk menguji tahap kefahaman belia kg batu putih sejauh mana mereka peka dengan keselamatan semasa online, disamping itu menyampaikan penerangan tentang pentingnya klik dengan bijak
   
Aktiviti 
peserta diberikan kuiz klik dengan bijak, merangkumi 2 bahagian. bahagian A soalan tentang kdb manakala bahagian b soalan pengetahuan am

Gambar disini