Tarikh : 24 Januari 2018
Masa : 8.30 pagi -9.30 petang
Lokasi : pi1m kg batu putih
Peserta : 5 orang 
Tujuan 
Tujuan program ini adalah untuk mendidik adik-adik yang masih bersekolah agar dapat bermain sambil belajar. melalui aktiviti ini ianya dapat membantu adik-adik yang selalu melayari internet dengan betul dan selamat. 
   
Aktiviti 
peserta diberikan peluang bermain permainan yang berunsurkan pendidikan. melalui laman sesawang up to ten banyak perkara yang berfaedah dapat dilakukan. adik-adik yang terlibat bermain sambil menjana krativiti mereka.

 

Gambar disini

 

Tarikh : 24 Januari 2018
Masa : 9.30 pagi -11.30 petang
Lokasi : pi1m kg batu putih
Peserta : 5 orang 
Tujuan 
Tujuan program ini adalah untuk memberi pendedahan awal tentang penggunaan microsoft word kepada pelajar sekolah tahap 1. dengan adanya pendedahan awal ini pelajar tidak lagi kekok apabila diajar untuk menggunakan komputer sama ada disekolah mahupun di pusat internet.
   
Aktiviti 
peserta diberikan penenrangan tentang kompenan komputer seterusnya diajar menggunakan keyboard dengan cara yang betul. peserta dikehendaki menaip secara ringkas tentang pengenalan diri masing- masing

 

Gambar disini

 
Tarikh : 13 Januari 2018
Masa : 8.30 pagi - 2.30 petang
Lokasi : pi1m kg batu putih
Peserta : 23 orang 
Tujuan 
Tujuan program ini diadakan adalah untuk memperkenalkan applikasi dashboard komuniti kepada komuniti setempat. seramai 23 orang komuniti setempat mengikuti program ini. melalui program ini pengguna didedahkan dengan cara pengguna dan bagaiamana memuat naik gambar produk bagi membantu memasarkan produk komuniti setempat
   
Aktiviti 
peserta diberikan penerangan tentang applikasi ini, di samping itu komuniti ditunjukan bagaimana menghasilkan gambar produk dengan baik dan cara untuk mengedit gambar produk supaya nampak lebih menarik

 

Gambar disini

Tarikh : 14 Januari 2018
Masa : 8.30 pagi - 2.30 petang
Lokasi : pi1m kg batu putih
Peserta : 14 orang 
Tujuan 
Tujuan program ini diadakan adalah untuk menguji tahap kefahaman belia kg batu putih sejauh mana mereka peka dengan keselamatan semasa online, disamping itu menyampaikan penerangan tentang pentingnya klik dengan bijak
   
Aktiviti 
peserta diberikan kuiz klik dengan bijak, merangkumi 2 bahagian. bahagian A soalan tentang kdb manakala bahagian b soalan pengetahuan am

Gambar disini

 

Tarikh : 29 disember 2017
Masa : 2.00 petang - 4.30 petang
Lokasi : pi1m kg batu putih
Peserta : 18 orang

 

Tujuan 
Tujuan program ini diadakan adalahuntuk memperkenalkan applikasi dashboard komuniti kepada komunti setempat. seramai 18 orang terlibat. Dalam aktiviti ini komuniti diterangkan tentang applikasi tersebut, bagaimana applikasi ini dapat membantu dalam meringankan tugas harian mereka. Mereka didedahkan tentang applikasi yang boleh digunakan dalam membuat hebahan dan pemeriksaan kesihatan di samping pelbagai hadiah lumayan menunggu peserta yanga aktif
   
Aktiviti 
Para peserta dberikan taklimat penerangan tentang applikasi tersebut, seterusnya peserta di berikan peluang untuk membuat hebahan dan bimbingan dan tunjuk ajar diberikan kepada peserta dalam menggunkan applikasi tersebut. 

Gambar Disini